Stichting Natuurbehoud in Suriname

Het bestuur

  • Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) leden en maximaal zen (7) leden; zij worden benoemd en/of ontslagen door de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB).
  • De leden van het bestuur worden voor een jaar benoemd.
  • Het bestuur verdeelt onderling de functies.

Sedert 1 September 2014 is de huidige waarnemend directeur van Stinasu dhr. Lucien Tholen.