Stichting Natuurbehoud in Suriname

Onze missie

De Stichting Natuurbehoud in Suriname (STINASU) is de door de overheid ingestelde organisatie die zich bezig houdt met natuurbescherming, natuurbehoud en natuur educatie.

 

Visie

Natuurbehoud is Zelfbehoud.