Stichting Natuurbehoud in Suriname

Door het werk van de natuurbeschermingscommissie is gerealiseerd dat Suriname haar eerste negen (9) natuurreservaten kreeg. Vier (4) langs de kust en vijf (5) in het binneland. Gedurende de jaren 1974-1977 vond in de kustvlakte en in de savannegordel een eerste uitgebreide inventarisatie van ecosystemen plaats die werd uitgevoerd door Drs. Pieter Teunissen. Op grond van deze inventarisatie en opgestelde criteria werden toen zes (6) gebieden geïndentificeerd die voor de status van natuurreservaat in aanmerking kwamen en vier (4) gebieden voor de status van oerwoud. Bij de selectie was het echter niet altijd te vermijden dat er gebieden werden gekozen waarop lokale gemeenschappen hun “traditionele” rechten en belangen reeds lang bezaten. In het natuurbeschermingsbesluit van 1986 is daarom expliciet opgenomen dat de op- en omwonende boslandbewoners die nog in stamverband leven hun “traditionele” rechten en belangen in de nieuw in te stellen natuurreservaten zullen behouden.

Momenteel telt Suriname 16 beschermde gebieden, namelijk 11 natuurreservaten, 4 beheersgebieden en 1 natuurpark. 

De toerisme activiteiten van Stinasu zijn momenteel geconcentreerd in de volgende beschermde gebieden:

  1. Brownsberg Natuurpark
  2. Het Centraal Suriname Natuur Reservaat (Raleighvallen)
  3. Galibi Natuur Reservaat: Babunsanti (schildpaddenstrand)
  4. Boven Coesewijne Natuurreservaat
  5. Matapica

 

BROWNSBERG NATUURPARK

Het meest bezochte beschermd gebied van Suriname is het Brownsberg Natuurpark waar men vanaf het plateau een prachtig uitzicht heeft op het stuwmeer.

 

Goed om te weten:

HERTENRITS RESERVAAT (één van de gebieden met een bijzondere historische achtergrond)

Van belang is de Hertenrits die zich bevindt in de jonge kustvlakte in Nickerie waar fondsten zijn gedaan van pre-colombiaanse bewoning die ruim 15.000 tot 20.000 jaar oud zijn en stammen uit het pleistoceen.