Stichting Natuurbehoud in Suriname

Wat heeft u nodig?

Ongeacht welke tocht u ook maakt, raden wij u aan de volgende spullen mee te nemen:

 • Bad- en handdoeken        
 • Zeep              
 • Zwemspullen
 • Toilet papier            
 • Muskieten gel            
 • Drinkwater
 • Afwaszeep            
 • Goede loopschoenen        
 • Vuilzakken

Keuken regels

Enkele keuken regels waaraan alle gasten en touroperators zich moeten houden zijn:

 1. Laat de keuken altijd weer netjes achter bij het vertrek.
 2. Gebruik geen beschadigd servicegoed.
 3. Bedek uw voedsel tegen ongedierte en vliegen en ruim uw afval direct op.
 4. Houdt de keuken ten alle tijden netjes.
 5. Na gebruik dienen de branders schoongemaakt te worden.

Regels voor tour operators

De touroperators zijn verplicht zich te houden aan de volgende regels:

 1. De touroperator en zijn gasten dienen zich aan de regels van het gebied te houden.
 2. Bij overtreding van de regels kan een boete opgelegd worden.
 3. De touroperator is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn gasten.
 4. Stinasu is NIET aansprakelijk voor vermiste of gestolen goederen.
 5. In geval van diefstal of vermissing, eerst contact opnemen met de beheerder, en eventueel daarna de politie inschakelen.

Brownsberg Natuurpark Regels

Parkregels voor Brownsberg Natuurpark.

 1. Houdt het park schoon!! Geen afval op en langs de wandelpaden achterlaten.
 2. Haal voor vertrek naar de watervallen of wandelpaden een vuilniszak af bij de receptie. Dit is verplicht. Deze zak met afval dient u voor vertrek van de Brownsberg bij de receptie af te geven of mee te nemen.
 3. Het is ten strengste verboden planten, dieren en steentjes te verzamelen.
 4. Het is ten strengste verboden huisdieren (honden, katten, etc.) in het park te brengen/hebben.
 5. Het is ten strengste verboden te jagen en enig jachtmiddel (z.a. vuurwapens, netten, etc.) bij u te hebben. Deze worden in beslag genomen.
 6. Voorkom geluidsoverlast (geen radio/muziekinstallaties).
 7. Het is verboden alcoholhoudende dranken naar de watervallen mee te nemen.
 8. Het is verplicht dat u zich bij de receptie aanmeldt voordat u de watervallen en wandelpaden bezoekt.
 9. Het gebruik van kunstlicht in de avonduren voor het spotten van dieren is ten strengste verboden.
 10. Sigarettenpeukjes moeten in de daarvoor bestemde asbakken gedeponeerd worden.
 11. Wees zuinig met water!!!
  Laat kranen niet onnodig open staan. Water is zeer kostbaar op de Brownsberg.
 12. Houdt u er rekening mee dat bij het verlaten van het park de logeergelegenheden en omgeving gecontroleerd zullen worden.
 13. Het is ten strengste verboden om houtmateriaal in het park te kappen of te verzamelen om tenten op te zetten.
 14. Het is verboden hout te sprokkelen.
 15. Het is verboden kampvuren te maken.
 16. Barbequen geschiedt uitsluitend op de daarvoor bestemde plekken.
 17. Het is verboden om in de avonduren zich op de wandelpaden te begeven.
 18. Parkeren geschiedt op de daarvoor aangewezen plekken door de beheerder.
 19. In geval van controle dienen gasten een betaalbewijs / kwitantie aan te tonen. 
 20. Het is ten strengste verboden religieuze activiteiten op de Brownsberg te verrichten.

Raleighvallen regels

Richtlijnen voor het bezoeken van de Raleighvallen / Voltzberg in het Centraal Suriname Natuur Reservaat

 1. Het is verboden te jagen en enig jachtmiddel (z.a. vuurwapens, netten etc.) bij u te hebben. Deze worden in beslag genomen.
 2. Het is verboden planten, bloemen, dieren en steentjes te verzamelen en/of uit het reservaat mee te nemen.
 3. Iedere bezoekende groep toeristen moet begeleid worden door een door Stinasu erkende touroperator en/of gids.
 4. Er mag enkel worden overnacht in de daarvoor bestemde logeergelegenheden.
 5. Het is verboden huisdieren naar het reservaat te brengen.
 6. Er mag geen hout gesprokkeld of gekapt worden.
 7. Er mag geen afval achtergelaten worden in en rondom de lodges, op en langs de wandelpaden, in het water of op de Voltzberg.
 8. Sigarettenpeukjes moeten verzameld en weggegooid worden in de afvalbakken.
 9. Voorkom geluidsoverlast (geen radio/muziekinstallaties/lawaai).
 10. Het gebruik van kunstlicht in de avonduren om de dieren te zoeken en te bekijken is verboden.
 11. Kamperen en het maken van kampvuurtjes is verboden.
 12. Er mogen geen tekens of boodschappen in de boomstammen en op de Voltzberg gegraveerd worden.
 13. Voor uw eigen veiligheid is het verboden om in de watervallen een duiksprong te maken.
 14. Men mag niet in het water met open wonden of als u (dames) ongesteld bent.
 15. Na gebruik dienen de branders van het kookplaat schoongemaakt te worden.
 16. Na gebruik van de toiletten moet men deze schoon achter laten.

Babunsanti regels

Richtlijnen bij het bezoeken van zeeschildpadden - neststranden bij Galibi.

 1. Iedere bezoekende groep toeristen moet begeleid worden door een door Stinasu erkende touroperator en/of gids.
 2. Het fotograferen van zeeschildpadden met flitslicht is verboden.
 3. Het gebruik van zaklantaarn moet tot een minimum beperkt blijven en mag uitsluitend door de gids plaatsvinden.
 4. Zeeschildpadden die uit zee op het strand opkomen moeten niet worden afgeschrikt. 
 5. Het is streng verboden de dieren te molesteren.
 6. Dieren die nog niet hebben gelegd mogen beslist niet worden verstoord.
 7. Leggende zeeschildpadden moeten vanaf een afstand van ongeveer 2 m worden bekeken.
 8. Het is ten strengste verboden om eieren uit de nesten te halen.
 9. Er mag geen afval worden achtergelaten op de stranden.
 10. Kamperen en het aanmaken van kampvuurtjes is verboden.