Stichting Natuurbehoud in Suriname

Onze missie

STINASU is de door de overheid ingestelde organisatie die zich bezig houdt met natuurbescherming; middels het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, natuureducatie en natuurtoerisme wordt een bijdrage geleverd aan de bescherming hiervan.

Visie

Natuurbehoud is Zelfbehoud.

Het bestuur

  • Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) leden en maximaal zeven (7) leden; zij worden benoemd en/of ontslagen door de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB).
  • De leden van het bestuur worden voor een jaar benoemd.
  • Het bestuur verdeelt onderling de functies.
Meer

Doelen

Stinasu tracht haar doelen te bereiken door middel van de volgende activiteiten:

  1. Het onderhouden van contacten met internationale instellingen die zich bezig houden met beschermen van de natuurgebieden op aarde (WWF).
  2. Het verkrijgen van financiële en technische steun van betreffende organisaties.
  3. Het houden en leiden van wetenschappelijk onderzoek in de natuurreservaten en het ter beschikking stellen en publiceren van de uit dit onderzoek voortkomende resultaten.
  4. Het dienstbaar maken van de reservaten voor recreatie, opvoedkundige en economische doeleinden waartoe deze gebieden zijn ingesteld. Dit geschied door middel van:

                     a) Het toegankelijk maken van de natuurreservaten.

                     b) Het bouwen en exploiteren van de overnachtings mogelijkheden in de reservaten en het verzorgen van transporten naar reservaten.

                     c) De uitgifte van publicaties en voorlichtings materiaal op het gebied van natuurbescherming en de flora en fauna die ook voor onderwijs doelen bruikbaar moeten zijn.

      5. Het verkrijgen van financiële middelen die nodig zijn om de gestelde doelen verwezenlijken.

      6. Bekendheid geven in zowel binnen als buitenland om bezoekers te interesseren voor een bezoek aan de reservaten; dit gebeurd onder leiding van opgeleide gidsen.

Meer