Stichting Natuurbehoud in Suriname

Doelen

Stinasu tracht haar doelen te bereiken door middel van de volgende activiteiten:

  1. Het onderhouden van contacten met internationale instellingen die zich bezig houden met beschermen van de natuurgebieden op aarde (WWF).
  2. Het verkrijgen van financiële en technische steun van betreffende organisaties.
  3. Het houden en leiden van wetenschappelijk onderzoek in de natuurreservaten en het ter beschikking stellen en publiceren van de uit dit onderzoek voortkomende resultaten.
  4. Het dienstbaar maken van de reservaten voor recreatie, opvoedkundige en economische doeleinden waartoe deze gebieden zijn ingesteld. Dit geschied door middel van:

                     a) Het toegankelijk maken van de natuurreservaten.

                     b) Het bouwen en exploiteren van de overnachtings mogelijkheden in de reservaten en het verzorgen van transporten naar reservaten.

                     c) De uitgifte van publicaties en voorlichtings materiaal op het gebied van natuurbescherming en de flora en fauna die ook voor onderwijs doelen bruikbaar moeten zijn.

      5. Het verkrijgen van financiële middelen die nodig zijn om de gestelde doelen verwezenlijken.

      6. Bekendheid geven in zowel binnen als buitenland om bezoekers te interesseren voor een bezoek aan de reservaten; dit gebeurd onder leiding van opgeleide gidsen.