Stichting Natuurbehoud in Suriname

Ontstaansgeschiedenis van STINASU

Met het inwerking treden van de Natuurbeschermingswet in 1954, schiep de overheid de basis om unieke ecosystemen en diersoorten in Suriname te beschermen en te behouden. Zo ontstonden de natuurreservaten. Deze moesten ook dienen voor wetenschappelijke, educatieve en recreatieve doeleinden.

In 1969 werd de STINASU (Stichting Natuurbehoud Suriname) opgericht.

a) De oprichting is vooral het werk geweest van Dhr. Johan Schultz, het toenmalige hoofd van Natuurbeheer. Hij was degene die concrete plannen had uitgewerkt voor het opstarten van natuurtoerisme, nu bekend als ecotoerisme.

b) De aangewezen natuurreservaten te beheren en te gebruiken voor educatie en economische activiteiten, maar met een duidelijk accent op de bescherming van deze gebieden. Een goede voorbeeld hiervan is dat er in deze gebieden NIET aan houtkap mag worden gedaan, NIET mag worden gejaagd en goud exploitatie is VERBODEN.