Stichting Natuurbehoud in Suriname

Het bestuur

  • Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) leden en maximaal zeven (7) leden; zij worden benoemd en/of ontslagen door de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB).
  • De leden van het bestuur worden voor een jaar benoemd.
  • Het bestuur verdeelt onderling de functies.