Stichting Natuurbehoud in Suriname

Onze missie

STINASU is de door de overheid ingestelde organisatie die zich bezig houdt met natuurbescherming; middels het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, natuureducatie en natuurtoerisme wordt een bijdrage geleverd aan de bescherming hiervan.